Kuntoutuspolku alkaa ensimmäisestä askeleesta

Ensikäynti

Toimintaterapian aloittaminen on merkki siitä, että kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä ovat valmiita työskentelemään tavoitteellisesti toimivamman arjen puolesta! Asiakkaan toimintakykyä on arvioitu terveyskeskuksessa, sairaalassa tai perheneuvolassa, josta asiakas tavanomaisesti saa maksusitoumuksen toimintaterapiaa varten. Kun maksusitoumus on saapunut Toiminnan Taitoon, toimintaterapeutti ottaa yhteyttä puhelimitse asiakkaaseen tai hänen vanhempaansa ensikäynnin sopimiseksi. Asiakas voi ostaa palveluita Toiminnan Taidolta myös itsemaksavana asiakkaana tai yrityksenä.

Ensikäynnillä on mukana asiakas ja hänen lähi-ihmisiään. Tavoitteena on tutustua, tarkentaa tavoitteet ja allekirjoittaa toimintaterapiasopimus. Toimintaterapeutti kartoittaa terapiaan sopivia toimintoja ja ympäristöön tehtäviä sovelluksia haastatellen ja havainnoiden. Ensikäynnillä sovitaan käytännön asioista kuten yhteydenpitotavoista, terapia-ajoista ja -paikoista. Asiakasta informoidaan Potilastiedon arkiston käyttämisestä. Asiakas saa oman kuntoutuskansion, jossa säilytetään mm. kuntoutuspäiväkirjaa, terapiasopimusta ja harjoitteita/tehtäviä.


Toimintaterapiajaksolla muistettavaa:

  • Sairaana ollessa ei pidetä terapiaa. Tapaamisen peruuntumisesta pyydän ilmoittamaan hyvissä ajoin tai viimeistään käyntipäivän aamuna. Perumattomissa poissaolotapauksissa veloitetaan asiakkaalta 30 e suuruinen kulukorvaus.
  • Lapsen tullessa terapiakäynnille kuulen mielelläni päivän tapahtumista. Mikäli arjessa on ilmennyt jokin pulmallinen tilanne tai asiakkaalla on keskeneräisiä tehtäviä, voidaan tarvittaessa terapiakäynnillä työskennellä pulman ratkaisemiseksi tässä ja nyt. Muistetaan, että lapsen pulmallisista tilanteista on syytä puhua selkeän asiallisesti, ilman arvostelua ja moittimista. Terapeutti kuulee erityisen mielellään myös päivän onnistumisista!
  • Käynneille mukaan terapiavihko ja kansio.
  • Mikäli kaipaat lisää ohjeita kotiharjoitteluun, kerro reilusti toiveistasi!
  • Ilmoittakaa hyvissä ajoin kuntoutussuunnitelmapalaveri- tai hoitoneuvotteluajat. Osallistun mielelläni tai valmistelen palautteen mukaan käynnille!
  • Rento vaatetus, jossa helppo liikkua.
  • Käsien pesu on suositeltavaa ennen käynnin alkua, käsihygienia on yhteinen asiamme.
  • Ja vanhemmat muistavat, että kotikäyntejä varten ei tarvitse siivota eikä keittää kahvia :)


Kotiharjoittelu tehostaa tuloksia

Toimintaterapia on arjessa tapahtuvaa taitojen oppimista. Sen vuoksi kotiharjoitteiden tekeminen ja yhdessä pohdittujen ohjauskeinojen siirtyminen arkeen tehostaa toimintaterapian tuloksellisuutta. Ohjauksellisille ADHD-kuntoutusjaksoille saat materiaalipaketin sähköpostitse tai pyytämällä salasanan sivujen kirjautumis-osioon. Alta löydät muita hyödyllisiä linkkejä.


Linkkejä:

www.vaestoliitto.fi/nuoret Materiaalia nuorille mm. tunteista, ihmisuhteista ja seksistä

www.papunet.fi Kuvakommunikoinnin info- ja materiaalisivut

www.tampere.fi/nepsy Neuropsykiatristen vaikeuksien käsittelyyn materiaaleja

www.mll.fi Vinkkejä vanhemmuuden kysymyksissä

https://peda.net/oppimateriaalit Mm. oppimispelejä

www.tevella.fi Välineitä

www.satuhieronta.fi


Jakson lopettamisvaihe:

Loppuarvio toteutetaan haastattelemalla tai havainnoimalla asiakkaan toimintaa. Tarvittaessa käytetään valmiustasoa mittaavia tehtäviä. Loppuarvioon kuuluu oleellisesti palautekeskustelu, joka tehdään käyntimäärästä riippuen keskustellen tai puhelimitse.

Käyntien päättyessä terapeutti kirjaa loppuyhteenvedon asiakkaan toimintakyvystä toimintaterapian päättymisen aikana ja suositukset jatkotuen tarpeesta.

Toiminnan Taidon tavoitteena on laadukkaiden palveluprosessien todentaminen mm laatukäsikirjan työstämisenä. Toivon asiakkaiden täyttävän huolella toimintaterapiaa koskevan palautelomakkeen. Palautelomakkeen saat terapeutilta tai tulostaa oheisesta tiedostosta. Voit jättää palautetta myös Ota yhteyttä! -sivun kautta. Kiitos, palautteesi on arvokas!


Yhteistyötä odottaen,
Johanna