toimintaterapia ja ryhmätheraplay

Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

Toimintaterapia-arviossa toimintaterapeutti tutkii asiakkaan taitoja, toimintavalmiuksia ja suoriutumistä arjessa.

Toimintaterapeutin tehtävä on mahdollistaa asiakkaan osallistumista arjen toimintoihin kuten itsestä huolehtimiseen tai koulunkäyntiin. Toimintaterapiassa tehdään tavoitteellisia ja asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja, jotka tähtäävät asiakkaan taitojen kehittymiseen. Oikein valitun toiminnan lisäksi terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde on tärkeä. Jokainen harjoitekerta tähtää asiakkaan onnistumisen tunteen saavuttamiseen. Toimintaterapeutin tehtävä on muokata ympäristöä ja toimintaa siten, että asiakas onnistuu toiminnassa omista rajoitteistaan huolimatta.

 

Toimintaterapiassa harjoiteltavia asioita voivat olla:

  • Kädentaidot, kynätaidot
  • Kehonhahmotus, liikkeiden säätely, aistisäätely
  • Itsetuntemus, itsetunto, tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu
  • Sosiaaliset- ja yhteistyötaidot
  • Leikkitaidot
  • Keskittyminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus
  • Kognitio: esim. visuaalinen hahmottaminen, muististrategiat ja ongelmanratkaisu

Lähde: Hautala ym. 2011: Toiminnan Voimaa, Holma ym. 2003: Toimintaterapianimikkeistö

 

Ryhmätheraplay

Toiminnan Taidon palveluissa ryhmätheraplay on tavoitteellista leikkitoimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan myönteisesti lasten välisiin suhteisiin ja ryhmädynamiikkaan.  Toisinaan lapsen toimintaterapiajakson yhteydessä toteutetaan lyhytinterventio sisarusten, luokkakavereiden tai päiväkotiryhmän kesken.  Vanhempi-lapsi-ryhmä PerheTaiturit on Toiminnan Taidon pilotti ryhmämuotoisesta tuokioista vanhemman ja lapsen välisen suhteen tukemiseksi, voit kysyä tästä lisää Johannalta.

Ryhmätheraplay perustuu theraplay-terapiaan, joka on lyhytinterventio vanhemman ja lapsen välisen kiintymyssuhteen sekä hoivan ja jäsentämisen taitojen vahvistamiseksi. Katso lisätietoja theraplaysta.

 

RYHMÄTHERAPLAY

Ryhmätheraplay on aikuisten ohjaajien ja ryhmän osallistujien välistä, ja samalla ryhmän keskeistä, etukäteen suunniteltua leikkimielistä toimintaa. Sen tavoitteena on tarjota jäsentyneissä tilanteissa haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovaikutusta, hoivaa ja rohkaisua. Ryhmätheraplay on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille. Sitä voidaan käyttää myös kehitystä ja tunne-elämää tukevana hoitomuotona.

Ryhmätheraplayn leikit ja iloiset aktiviteetit ovat lyhyitä, turvallisia, hauskoja ja palkitsevia. Toimintaan kuuluu oleellisina hyvä kosketus, katsekontakti ja hyväksyntä. Leikkihetkillä käytetään paljon rentouttavaa ja rakentavaa huumoria. Ryhmätheraplayta voidaan toteuttaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, vanhempi-lapsiryhmissä, lastenpsykiatrista hoitoa antavissa yksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa. Sitä on ryhdytty käyttämään myös vanhustyössä.

Theraplay on lähtöisin yhdysvalloista. Suomessa Theraplay-terapeuttien koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa Suomen Theraplay-Yhdistys ry.

Lähde: Suomen Theraplay-yhdistys ry