Vertaistuki edistäjänä ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa

Ryhmä on enemmän kuin sen yksilöt yhteensä

Toimintaterapiaryhmässä kuntoutumista edistää erityisesti ryhmäläisten keskinäinen vertaistuki, yhteistyössä tapahtuva toiminta sekä itseluottamuksen vahvistuminen. Toimintaterapiaryhmiin valikoituu ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta hyötyviä asiakkaita lähettävän toimintaterapeutin tai lääkärin suosituksesta kuntayhtymän tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmämuotoinen toimintaterapia voi olla sopiva kuntoutusmuoto asiakkaalle, jonka tavoitteet ovat sosiaalisten taitojen oppimisessa, tai tiettyyn diagnoosiryhmään kuten ADHD:n liittyvässä kuntoutuksessa. Ryhmät sisältävät aina myös vanhempien ohjauksellisia ryhmäkäyntejä. Ryhmään ei voi lähettää avoimen aggressiivisesti käyttäytyvää asiakasta tai toimintakyvyltään hyvin paljon ohjausta vaativaa asiakasta. Toimintaterapiaryhmät toteutuvat lähettävän tahon tilauksesta tai kun riittävä määrä (2–4) ryhmäläistä on löytynyt.

Ryhmät toimivat syys- ja kevätlukukausina seuraavin painotuksin:

 

  • Kaveritaiturit-ryhmä kohdennettuna neuropsykiatrisille (ADHD, Asperger) 10–14-vuotiaille asiakkaille. Harjoitellaan keskittymistä ja kaveritaitoja toiminnoissa. 

 

  • Ketteräkaveri-ryhmä on usein tietokoneelle tai pelimaailmaan "jämähtäneille" 10-14-vuotiaille neuropsykiatrisille asiakkaille, joilla usein myös motoriikan haasteita. Tutustutaan yhdessä erilaisiin liikuntamuotoihin, pelataan ulkona ja sisällä, harjoitetaan itsetuntemusta ja kaveritaitoja.

Tilauksesta:

  • Perhetaituri-ryhmä, jossa ryhmätheraplayn ja perinteisen toimintaterapiaohjauksen yhdistämistä. Tavoitteena tukea lapen ja vanhemman välistä toimivaa vuorovaikutusta sekä vanhemmuuden tukemista lapsen kasvatuksellisten haasteisiin liittyen.

 

Ryhmiin aina ennen maksusitoumusta paikkatiedustelu:

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja ryhmäterapiasta!