Vertaistuki edistäjänä ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa

Ryhmä on enemmän kuin sen yksilöt yhteensä

Toimintaterapiaryhmässä kuntoutumista edistää erityisesti ryhmäläisten keskinäinen vertaistuki, yhteistyössä tapahtuva toiminta sekä mallioppiminen. Toimintaterapiaryhmiin valikoituu ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta hyötyviä asiakkaita lähettävän toimintaterapeutin tai lääkärin suosituksesta. Ryhmämuotoinen toimintaterapia voi olla sopiva kuntoutusmuoto asiakkaalle, jonka tavoitteet ovat sosiaalisten taitojen oppimisessa. Ryhmä on myös tilaajalle kustannustehokas palvelumuoto, kun asiakkaan toimintakyvyn rajoitteet ovat lieviä. Toimintaterapiaryhmät toteutuvat lähettävän tahon tilauksesta tai kun riittävä määrä (2–4) ryhmäläistä on löytynyt.

Suunnitteilla olevat ryhmät:

  • Kaveritaiturit-ryhmä kohdennettuna neuropsykiatrisille 12–14-vuotiaille tammikuussa 2019. Katso ryhmän esittely tästä.
  • Perhetaituri-ryhmä alkaa helmikuussa 2019. Tarkemman esittelyn näet tästä.

Ryhmiin ohjaudutaan pääsääntöisesti toimintaterapeutin lähetteellä tai tilaamalla ryhmän ohjausta omaan yksikköösi. Ilman maksusitoumusta tulevan asiakkaan luokse järjestetään ennen ryhmän alkua arviokäynti lähtötilanteen ja tavoitteiden kartoittamiseksi.