Eläinavusteinen toimintaterapia tukee kuntoutustavoitteiden saavuttamista

Luonnon ja eläinten yhteys ihmisen hyvinvointiin on tärkeä

Eläin vaikuttaa läsnäolollaan ja kosketuksellaan suoraan ihmisen tunteisiin. Tunnistatko helpottavan tunteen siitä, kun pyyhit viimeiset kyyneleet koirasi turkkiin tai kerrot sille suuren salaisuuden. Entä tunnetko iloisen hännänheilutuksen pyyhkäisevän työpäivän kiireet mielestäsi. Oletko nähnyt kuinka kadun kulmassa seisovat toisilleen vieraat koiranulkoiluttajat juttelevat keskenään hymyillen.

Eläinavusteisessa toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan kuntoutumistavoitteiden saavuttamista eläimen kanssa tehtävillä harjoitteilla. Toimintaterapiasisällöt suunnitellaan perinteisen toimintaterapian ja asiakkaan tavoitteiden mukaan. Eläimen osallistumisella terapiaan saavutetaan tutkitusti nopeammin hyvä vuorovaikutussuhde sekä asiakkaan korkeampi motivaatio terapiaa kohtaan. Eläinten aiheuttamat myönteiset fysiologiset hyödyt ovat tiedossa jo laajalti. Esimerkiksi koiran silittämisen yhteydessä vapautuu mielihyvän tunteeseen liittyviä hormoneja. (Lähde: Fine ym. 2010. Handbook on animal assissted therapy.)

 

Eläinavusteiset toiminnat taitojen harjoittelun välineenä

Toiminnan Taidon eläinavusteiset harjoitteet voivat liittyä sopivan koskettamisen ja hoivaamisen taitoihin kuten harjaamiseen, silittämiseen ja kontaktin luomisen harjoitteluun. Harjoitteet voivat vaatia tarkkaa keskittymistä sekä rauhallista ja johdonmukaista käyttäytymistä kuten temppujen opettamista. Toisinaan koiran tehtävä on toimia terapiatilannetta rentouttaen sekä apuna rentoutusharjoitteissa.

Eläinavusteisen toimintaterapian osaaminen perustuu Toiminnan Taidossa eläinavusteisen terapian kansainväliset laatuvaatimukset täyttävään Eläinavusteinen Valmentaja -koulutukseen. Koulutuksen järjestäjä on Alfa Partners Oy. Eläinavusteisen Valmentajan koulutus on 20 opintopisteen laajuinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen keskeisinä painopisteinä eläinavusteisuuden lisäksi ovat ratkaisukeskeiset työskentelymuodot.

 

Tällä hetkellä Toiminnan Taidon palveluissa ei ole eläinavusteista toimintaterapiaa.

Muistoissamme sekarotuinen terapiakoira Laku (s. 2012 k. 30.8.2020)