Toimintaterapia-arvio antaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä

Toiminnan Taito tuottaa toimintakyvyn arvioita lapsille ja aikuisille

Lapsen tai aikuisen toimintakyvyssä havaitaan toisinaan pulmia, jotka hankaloittavat selkeästi arjessa suoriutumista. Toimintakyvyn arviossa saadaan tietoa asiakkaan suoriutumisesta ja osallistumisesta omassa ympäristössään sekä tietoa taitojen ja valmiuksien kehittymisestä. Toimintaterapeutin arvioon ohjautuu erityisesti lapsia, joilla on käyttäytymisen, oppimisen, leikkitaitojen tai itsestä huolehtimisen taitojen viivettä. Pienten lasten kohdalla huolenaiheena on usein myös liikkumisen, aistisäätelyn tai kynänkäytön poikkeavuudet. Aikuisten toimintakyvyn tutkimuksia tehdään Toiminnan Taidossa lähinnä psykososiaalisten/psykiatristen oireiden rajoittaessa toimintaa. 

Toimintaterapia-arviossa tutkitaan asiakkaan taitojen kehitystä sekä osallistumista arjessa. Toimintaterapeutti haastattelee, havainnoi ja testaa asiakkaan valmiuksia saadakseen tietoa asiakkaan suoriutumisesta suhteessa ympäristön vaatimuksiin. Arvioinnin perusteella annetaan ohjausta tai asetetaan toimintaterapian tavoitteet tai ohjataan asiakasta muiden ammattilaisten palveluiden pariin.

 

Toiminnan Taidon arviointivälineistöä

Yleiset

 • Toimintaan motivoitumisen arviointi (VQ-FI)
 • Toiminnallisen suoriutumisen arvionti (COPM-haastattelu)

Lapset

 • BeeryVMI (6. painos) sekä lisätestit Visual Perception ja Motor Coordination
 • MVPT-4 visuaalisen hahmottamisen testi
 • Miller Function & Participation Scales- sensomotorisen kehityksen tutkimus
 • Ralla-leikin havainnointi -käsikirja ja -lomake. Ralla-koulutus 2015.
 • Pediatric Activity Card Sort- itsearviomenetelmä
 • The Child Occupational Self Assessments (cosa-lomake)
 • SPM Sensory Processing Measure -aistisäätelytutkimus
 • Viivi 5–15: Kyselylomake vanhemmille lapsen kehityksestä ja käyttäytymisestä
 • Kliininen havainnointi- sensomotorisen kehityksen kartoitus. SI-koulutuksen A ja B osat opiskeltu vuosina 2018 ja 2019. 

Aikuiset

 • JES-jokapäiväisestä elämästä selviytyminen - itsearvio
 • Mini-mental state examination
 • MOHOST inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
 • OSA (Occupational Self Assessment)- itsearvio
 • OPHI-II Toimintahistoriaa ja toimintakykyä arvioiva haastattelu